V

  A-V/A-VS/A-VP/A-VU series ㆍ저가형, 미끄럼방지
  1 / 1
  1 / 1
  용도
  콘베어, 공작기계, 자동화설비
  코드형식
  제원
  (Unit : mm)
  MODEL DIMENSIONS(mm) MATERIALS 허용하중
  (kg/4EA)

  표면처리
  Treatments

  L1 L2 H I A M Bolt & Nut Cup Pad
  A-V-6
  A-VS-6
  A-VU-6
  40
  40
  40
  55.5
  55.5
  55.5
  4 11.5 Ø28 M6×1.0 S10C/
  SUS304
  SPC(2t)/
  SUS304(2t)
  NBR
  Polyurethane
  100 니켈도금(Ni)/
  포리싱(PL)
  A-V-8
  A-VS-8
  A-VU-8
  40
  80
  58
  98
  5.5 12.5 Ø38 M8×1.25 S10C/
  SUS304
  SPC(2t)/
  SUS304(2t)
  NBR
  Polyurethane
  200 니켈도금(Ni)/
  포리싱(PL)
  A-V-10
  A-VS-10
  A-VU-10
  60
  100
  79.5
  119.5
  7 12.5 Ø38 M10×1.5 S10C/
  SUS304
  SPC(2t)/
  SUS304(2t)
  NBR
  Polyurethane
  300 니켈도금(Ni)/
  포리싱(PL)
  A-V-12
  A-VS-12
  A-VP-12
  A-VU-12

  60
  90
  120
  150

  86
  116
  146
  176
  8 18 Ø50 M12×1.75 S10C/
  SUS304
  SPC(2t)/
  SUS304(2t)
  NBR
  PVC
  Polyurethane
  500

  니켈도금(Ni)/
  포리싱(PL)

  A-V-16
  A-VS-16
  A-VP-16
  A-VU-16
  50
  80
  100
  130
  150
  180
  200
  78
  108
  128
  158
  178
  208
  228
  10 18 Ø50/
  Ø60
  M16×2.0 S10C/
  SUS304
  SPC(2t)/
  SUS304(2t)
  NBR
  PVC
  Polyurethane
  800 니켈도금(Ni)/
  포리싱(PL)
  A-V-20
  A-VS-20
  A-VP-20
  A-VU-20
  100
  130
  150
  180
  200
  131
  161
  181
  211
  231
  13 18 Ø60 M20×2.5 S10C/
  SUS304
  SPC(2t)/
  SUS304(2t)
  NBR
  PVC
  Polyurethane
  1000 니켈도금(Ni)/
  포리싱(PL)
   
  A-VP SERIES는 하부패드가 PVC 연질 사출이며 저가형 제품입니다.
  A-VU SERIES는 하부패드가 Polyurethane입니다.
  ※ 기타 특수사양은 주문제작합니다.