PR

  A-PR/A-PSR series ㆍ경량용, 미끄럼방지
  1 / 1
  1 / 1
  용도
  콘베어, 공작기계, 자동화설비
  코드형식
  제원
  (Unit : mm)
  MODEL DIMENSIONS (mm) MATERIALS 허용하중
  (kg/4EA)

  표면처리
  Treatments

  L1 L2 H I A M Bolt & Nut Cup Pad
  A-PR-6
  A-PSR-6
  40 53 4 9

  Ø30 

  M6×1.0 S10C/
  SUS304
  SPC(2t)/
  SUS304(2t)
  NBR 100 니켈도금(Ni)/
  포리싱(PL)
  A-PR-8
  A-PSR-8
  40
  80
  58
  98
  6 12 Ø41 M8×1.25 S10C/
  SUS304
  SPC(2t)/
  SUS304(2t)
  NBR 200 니켈도금(Ni)/
  포리싱(PL)
  A-PR-10
  A-PSR-10
  60
  100
  84
  124
  7 17 Ø60 M10×1.5 S10C/
  SUS304
  SPC(3t)/
  SUS304(3t)
  NBR 300 니켈도금(Ni)/
  포리싱(PL)
  A-PR-12
  A-PSR-12
  60
  90
  120
  150
  85
  115
  145
  175
  8 17 Ø60 M12×1.75 S10C/
  SUS304
  SPC(3t)/
  SUS304(3t)
  NBR 500 니켈도금(Ni)/
  포리싱(PL)
  A-PR-16
  A-PSR-16

  50
  50
  80
  80
  100
  100
  130
  130
  150
  150
  180
  180
  200
  200

  77
  83
  107
  113
  127
  133
  157
  163
  177
  183
  207
  213
  227
  233
  10 17/23 Ø60
  Ø80
  M16×2.0 S10C/
  SUS304
  SPC(3t)/
  SUS304(3t)
  NBR 800 니켈도금(Ni)/
  포리싱(PL)
  A-PR-20
  A-PSR-20
  100
  130
  150
  180
  200
  136
  166
  186
  216
  236
  13 23 Ø80 M20×2.5 S10C/
  SUS304
  SPC(3t)/
  SUS304(3t)
  NBR 1000 니켈도금(Ni)/
  포리싱(PL)

  ※ 기타 특수사양은 주문제작합니다.